+48 15 844 46 16 W DNI ROBOCZE OD 09.00 DO 18.00
Ayala Clio fotel fryzjerski skaj włoski
Promocja

Cena brutto 1 022,50 PLN -15%

Poprzednio 1 202,94 PLN

Przed dodaniem do koszyka wybierz:

szt

Dodaj do koszyka

Opinie: 0 Dodaj opinię

Fotel fryzjerski Ayala Clio w skaju w

ł oskim

 

Fotel fryzjerski w stylu vintage, znajdzie swoje miejsce w salonach z dusz ą” . Sw ó j wyj ą tkowy wygl ą d zawdzi ę cza przede wszystkim niestandardowym rozwi ą zaniom designerskim oparcie przywodzi na my ś l kszta ł t serca, przez co nabiera on wyj ą tkowego charakteru. Jego uniwersalne linie id ą w parze z du żą wygod ą , czego dope ł nieniem s ą plastikowe pod ł okietniki. Dzi ę ki pompie gazowej lub hydraulicznej mo ż liwa jest regulacja jego wysoko ś ci, wed ł ug w ł asnych potrzeb.

 

Wyb ó r tapicerki

Fotele Ayala dost ę pne s ą w skaju polskim lub w skaju w ł oskim.

Z poszczeg ó lnymi kolorami skaj ó w mo ż esz zapozna ć si ę w zamieszczonych wzornikach.

 

Wyb ó r podstawy

Fotele Ayala dost ę pne s ą w kilku rodzajach podstawy:

  • Baza pi ę cioramienna na kolumnie gazowej *

W cenie bazy pi ę cioramiennej do wyboru s ą stopki czarne, stopki chromowane lub k ół ka.  

  • Baza pi ę cioramienna na kolumnie hydraulicznej

W cenie bazy pi ę cioramiennej do wyboru s ą stopki czarne, stopki chromowane lub k ół ka.  

  • Baza kwadrat na kolumnie hydraulicznej  
  • Baza dysk na kolumnie hydraulicznej

 

* Przy pompie gazowej niezb ę dne jest wstanie klienta z fotela, aby dostosowa ć odpowiedni ą wysoko ść siedziska.

 

Wymiary: wys. 51 cm x szer. 50 cm x g ł . 56 cm

 

Jak zam ó wi ć fotel?

Dodaj produkt do koszyka i z łóż zam ó wienie. Gdy tylko otrzymamy Twoje zam ó wienie, skontaktuje si ę z Tob ą pracownik sklepu celem potwierdzenia zam ó wienia i ustalenia jego szczeg ółó w. Potwierdzimy termin realizacji, szczeg ół y dotycz ą ce transportu i odpowiemy na wszelkie Twoje pytania lub w ą tpliwo ś ci zwi ą zane z zam ó wieniem.   

 

Czas realizacji zam ó wienia:

Od 21 do 28 dni. Na tapicerk ę w skaju w ł oskim czeka si ę zwykle d ł u ż ej ni ż na obicie w skaju polskim.

 

 

Powered by Comarch e-Sklep ®