+48 15 844 46 16 W DNI ROBOCZE OD 10.00 DO 17.00
Dofinansowanie na otwarcie salonu kosmetycznego

Własny salon to marzenie wielu kosmetyczek zatrudnionych na etacie. Daje on możliwość zarówno pełnej niezależności, jak i swobodnego wpływu na wysokość zarobków. Chcąc zrealizować te plany, warto pokusić się o skorzystanie z dofinansowania unijnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znacząco większość Urzędów Pracy w naszym kraju oferuje możliwość uzyskania środków z Unii Europejskiej. Stanowi to jeden ze sposobów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza tych, które mają problem ze znalezieniem pracy. Kobiety, tak młode, jak i te w wieku przedemerytalnym, bardzo często wskazywane są jako priorytetowa grupa dla takich projektów.

 

Sprawia to, że za sprawą dotacji każdego roku w Polsce otwiera się setki nowych salonów kosmetycznych. Kwota dofinansowania jest ustalana przez Urząd Pracy i w większości przypadków nie przekracza 6-krotności maksymalnego wynagrodzenia w naszym kraju. Informacje na temat jej wysokości znaleźć można w regulaminie publikowanym razem z wnioskiem na stronie internetowej urzędu.

 

Aby móc skorzystać z wspomnianych środków, należy mieć status osoby bezrobotnej zatrudnionej w Urzędzie Pracy. Warto, by wnioskowana działalność była powiązana zarówno z wykształceniem, jak i doświadczeniem, jakie może wykazać wnioskodawca. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż Urzędy Pracy podchodzą do tej kwestii bardzo indywidualnie. Niekiedy wystarczające jest udokumentowanie ukończonych kursów. By móc partycypować w naborze, niezbędne jest wypełnienie kilkustronnicowego wniosku opublikowanego na stronie internetowej lokalnego Urzędu Pracy. Na tym etapie warto także zapoznać się z regulaminem oraz informacji pomocniczymi, które pozwolą rozwiać szereg wątpliwości.

 

Wspomniany wniosek jest bardzo szczegółowy i zawiera wiele cech charakterystycznych dla biznesplanu. Kwestią najbardziej problematyczną jest tutaj analiza finansowa przedsięwzięcia. Na potrzeby wypełnianego wniosku niezbędne jest sporządzenie symulacji przewidywanych przychodów oraz kosztów, a co za tym idzie - wykazanie, na zyski jakiego rzędu ma szansę planowany salon kosmetyczny. Pewne problemy sprawia także analiza SWOT, czyli tabela, w której wykazać należy mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia. W podsumowaniu niezbędne jest natomiast udowodnienie, że biznes ma szansę osiągnąć sukces, a potencjalna właścicielka salonu będzie w stanie zniwelować wszelkiego rodzaju przeszkody, jakie pojawią się na jej drodze.

 

 

 

Powered by Comarch e-Sklep ®